Det här är Blueberry Brands Historia

En specialistbyrå inom Webb & Digital Marknadsföring

Idag hjälper vi ett stort antal kunder inom flera olika branscher, fastighetsbolag och e-handelsföretag på månadsbasis. Sedan starten av bolaget så har vi alltid strävat efter perfektion & starka relationer.


Nöjda kunder som når sina mål leder till långa och framgångsrika relationer. En win-win. Vi siktar därför alltid på att överprestera.

“Vi är mycket nöjda med leveransen från Blueberry Brands. Utifrån simpla direktiv lyckades de knivskarpt överträffa våra förväntningar och dessutom klart snabbare än förväntat. Blueberry Brands visade stort engagemang från ax till limpa. 10/10”

Richard Lindqvist

SF Ventures - Partner

“Samarbetet med Blueberry Brands gick väldigt smidigt. Blueberry Brands var väldigt lyhörd för vad vi ville ha och kunde med den input föreslå olika lösningar som passade vår verksamhet. Blueberry Brands var hela tiden väldigt tillgänglig och återkopplade bra vilket gjorde att vi kände en trygghet att produkten blev bra och tider kunde hållas.”

Oscar Broström

Hofbro - Partner

“Vi samarbetar med Blueberry Brands i all vår marknadsföring. De har verkligen tagit ett helhetsgrepp om både hemsidan och våra sociala medier. Nya idéer implementeras snabbt och vi får även förslag på vad som kunnat förbättras. Vi känner oss trygga med Blueberry Brands som leverantör.”

Felix Sandquist

All Generation Ventures - VD

“Jag vill rikta ett stort tack till teamet på Blueberry Brands som ständigt överträffar mina förväntningar. Som nystartat bolag är det viktigt för oss att ha pålitliga och engagerade partners och jag känner att det finns en stor lyhördhet och lojalitet i Blueberry Brands.”

Matin Baderkhan

Svanen Fastigheter - Affärsutvecklare